Bandar Togel Terpercaya | Judi Casino Online Terbaik | Koko4D bandar togel hadiah terbesar Texaspoker

Data Lengkap Keluaran Pasaran Togel Macau

Resultangka.com MenyuguMacauan Rekapan Keluaran Angka Togel Macau Atau Data Pengeluaran Angka Togel Macau Mulai Dari Tahun 2009 Sampai Dengan Tahun 2018 Serta Sampai Hari Ini :

Result Angka Togel Macau 2009
Senin|Slsa|Rabu|Kmis|Jmat|Sabtu|Mggu
xxxx|xxxx|xxxx|6201|1970|2808|2937
8035|5268|9292|8340|2739|3573|3290
4525|4273|8094|8302|1659|5398|0826
7160|6339|7641|0270|5798|0562|5496
9160|5517|3528|6684|8657|3604|5713
7332|0438|0834|5844|3394|3075|9627
1791|9548|2798|4565|0927|2993|6174
2677|4512|7971|6167|2738|3095|7322
8754|4564|2880|4891|4118|4651|6016
4574|0455|2882|7708|0334|0686|2377
9957|1059|7814|3208|7895|0031|8529
2633|1672|4017|9704|2966|5526|0257
4192|5251|1815|2179|6934|9731|5076
7754|0985|7025|4597|4260|7232|8709
6982|2396|7454|5736|8705|8359|0348
0994|9273|8188|0982|2632|4369|1885
1753|1058|8064|1225|1908|1858|7255
5842|3644|6896|0190|7980|1181|9604
1311|2816|3246|5220|9855|5174|0910
5241|4692|2161|2506|4072|3781|4370
0609|9588|0734|9177|4661|0204|1407
0622|9605|1966|2307|3455|5364|2824
0942|0198|2022|1595|9234|8138|2688
2344|0629|4982|9626|3363|8173|0955
1206|8809|1181|0387|0418|5706|1665
0713|6091|3916|3721|3964|7825|9233
7280|5415|4829|0985|0211|9382|5781
5944|0802|7273|9325|3944|7707|9980
0913|0666|9248|0219|0224|0032|2232
0818|3661|0040|9455|4782|4132|3335
0295|7096|0341|2891|9357|5873|4441
5844|6922|2831|2619|1957|2819|3908
5620|0117|6929|1164|4684|9881|0276
7398|1150|3632|1885|6649|1945|2226
3340|1961|6545|7591|1006|0876|3526
0058|3635|9178|5870|8991|0585|3566
1269|8900|0242|0188|1460|7116|1618
2602|1299|7066|8027|6922|1420|7880
7547|4076|8878|6630|9315|0832|4988
6752|4209|0954|0633|5675|5138|0051
6607|4671|4484|0227|8752|7776|2343
7802|1366|6273|4435|4361|1305|4634
2240|3576|4075|8778|8971|8821|4701
1180|5464|7832|5275|4861|3639|7643
9913|2159|8831|6788|6299|6942|7996
4852|4373|0777|0386|0835|4822|4469
6961|1335|9525|5652|3397|2539|1190
5936|5023|5867|2780|0685|9357|0097
3865|4468|0132|9008|1571|1209|2693
3604|0913|2734|2292|0508|9440|7618
8669|7092|1538|4307|1423|8330|1397
1904|7606|4293|1668|2396|9910|7570
8824|2009|4484|6493|xxxx|xxxx|xxxx

Result Angka Togel Macau 2010
Senin|Slsa|Rabu|Kmis|Jmat|Sabtu|Mggu
xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|3244|6600|3782
3414|6378|5756|8164|8061|7746|3631
1311|9414|1001|6823|2661|7043|9522
5506|2079|0286|2012|8812|0404|3608
6626|3099|1640|2577|5576|8269|7193
9666|0278|7850|5788|1082|1152|9912
5713|8231|3927|0710|5245|3200|2283
9963|4220|9209|5648|6204|6882|4535
0696|8026|8988|6684|5606|4475|5711
9022|0717|0901|1377|3340|1424|1746
7714|2764|1129|4970|7998|9921|4492
0795|8702|7513|5965|0700|5644|0443
5925|8807|6933|8404|8806|9669|8078
7718|4285|7616|0656|2419|1797|4445
6896|6135|1565|0468|4579|5788|9088
8381|6177|9811|9974|5517|3409|0403
0353|7243|1590|3209|9412|4057|1128
1278|1312|6983|1121|4401|0651|7559
3713|9273|1997|3940|7040|6249|0007
3136|7691|7729|0902|3127|6346|4223
6003|6429|3206|3041|9366|6606|9522
1800|6321|0024|0460|3108|6080|7443
1884|9799|4114|0832|1676|9434|4486
5067|1881|4868|6265|5708|4404|2616
7397|7687|1426|7462|1344|5311|2119
5583|5801|9948|3311|3549|2033|8810
4563|2600|5695|7612|2264|1751|7028
7104|3474|1203|8688|6777|3883|1123
8099|8991|7331|6317|9869|3807|1001
6329|6439|5879|2613|2127|2326|7605
2519|4414|2741|9406|4771|6024|7221
0851|2281|9690|1243|5675|2678|7725
9118|4452|6249|2092|7718|4782|0704
5848|5802|4696|7285|5485|4184|8909
3278|5041|8820|1946|1514|5214|8026
2506|8498|1422|7611|4780|0644|3891
7792|7032|7255|0323|2459|4201|1500
9427|4403|3110|3639|6212|5634|0990
6064|9033|7540|0747|3742|3266|0094
2345|0468|4413|0908|0969|1891|8838
4571|3276|3196|1516|2752|1361|3382
7260|8870|8666|7002|8299|7806|0195
8675|5488|4111|9624|1220|4204|1944
0197|4156|1287|8885|7051|7750|9609
5557|1600|2467|5728|8164|6246|0294
3060|6482|6674|9338|9262|9887|7945
5501|4552|0199|2055|8790|0381|8844
6841|1127|4227|7429|0767|9109|5808
8976|9902|2239|8473|0992|6675|4300
6366|0110|8470|7088|0319|5334|4513
7713|7542|5904|4137|0744|7923|1139
5376|9196|2931|1881|3419|2578|0388
6575|7101|6885|0587|9815|xxxx|xxxx

Result Angka Togel Macau 2011
Senin|Slsa|Rabu|Kmis|Jmat|Sabtu|Mggu
xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|1507|3525
6012|4804|4516|7286|8303|9778|9335
9889|0687|0445|6348|4865|0313|5650
1670|8771|5834|7054|7504|1096|7776
2001|4643|2010|9047|1109|4203|9949
4373|2961|1429|0857|6423|6615|2275
0224|0194|4549|2651|5577|9622|7653
5726|3000|6784|1748|8344|3155|4728
0398|8532|5834|9151|4811|7475|8818
7299|8909|9397|2298|2245|0897|9569
2881|6296|8666|5112|2683|1606|8111
3259|1526|2928|5568|9802|2302|0632
6620|5380|0944|9986|1116|9303|5499
2295|7009|2454|2089|5876|0574|6762
5787|0763|3651|9296|8092|4255|8364
2222|9601|9982|4151|5588|1884|6411
8168|8621|6877|9098|0276|7614|0473
6313|8438|2197|2716|6451|8295|9815
6891|5367|1175|6487|2465|6396|5813
1624|5178|5570|7220|1771|0310|7617
4094|4367|6972|6002|0901|8730|6326
1728|3090|2775|9157|7463|1121|2585
1606|5835|8756|8681|6008|3384|0820
3818|0554|1078|1772|3226|4454|9324
8451|2115|1181|5572|7870|0230|7402
0904|7007|8460|6367|3284|5965|8656
0953|6697|1805|4883|4645|3589|8203
2909|9947|6727|1022|6049|7902|1443
2607|0488|2645|5634|0600|3348|3833
6646|7313|0301|1184|8688|1616|7076
8661|8228|2228|9949|9529|1583|1055
3480|2908|6070|4505|2629|7477|0819
6595|7657|7859|5422|9179|1138|1696
5882|0652|4112|2814|2988|9990|5540
0189|6917|9044|9511|4404|5742|5508
7059|6119|7654|2057|6506|6062|0864
1544|1877|0402|6889|4145|6598|5180
5812|4956|1311|0579|4491|1790|6555
6913|6433|5952|0673|0772|6070|4997
2053|3994|0196|4075|7962|3379|5352
7001|3767|4096|9513|8563|6134|8874
7370|3436|0101|4456|9603|9012|5950
3995|1107|2793|4546|6606|7025|2439
3404|5312|9176|0942|7445|3920|2489
6884|8454|0581|1553|8659|2229|3377
7588|3797|3833|7239|0844|6736|9563
6646|8359|5472|2640|7980|8602|0855
9979|5657|0711|4287|8707|8845|2401
0522|4813|8610|6069|6759|1798|1956
2905|8268|7053|3262|3235|2984|2794
5289|9133|9725|6246|2501|5613|1807
3687|4839|3051|1338|5874|1710|0856
6614|8759|1565|2798|9172|5167|xxxx

Result Angka Togel Macau 2012
Senin|Slsa|Rabu|Kmis|Jmat|Sabtu|Mggu
xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|3027
4696|7422|4163|9760|3076|2494|2966
0173|7111|3498|8414|1372|5533|0792
8190|9209|5984|2281|4570|6325|3047
1436|0055|1544|9340|4232|2832|3839
6218|7706|4766|1830|8670|1709|7343
6154|5545|8704|0405|6403|6816|4111
8478|0877|6783|5160|8559|6513|3617
1199|7071|3156|2333|0588|1808|0222
5906|8837|0797|7235|9378|3083|0928
2965|8353|3569|8627|9572|9926|5820
7851|3601|8093|3725|6197|7633|8935
6359|5813|3181|6295|0855|2199|4411
1205|5217|9023|0253|5166|5502|3128
0685|6539|1882|2984|7891|8777|9749
7073|2329|0907|3488|0847|8995|4082
5968|5024|0786|4556|5465|7738|3811
2122|8496|6496|1290|4979|2709|9593
0745|9392|2002|1398|1567|3230|2827
2322|8646|7088|6776|7774|8009|5254
7886|2590|0383|3038|4439|5119|1663
1900|9815|3804|3460|6302|6691|8426
3992|2998|5051|1268|0564|7789|9280
2234|0708|4128|8803|0343|1294|7447
9376|3108|2774|7887|9026|7370|6838
9762|5722|2703|6445|4500|7421|0598
1834|2013|9816|4935|1644|6910|5129
8222|6817|9977|2811|2428|8404|9164
4335|0176|5113|3719|1823|5402|8340
7262|5107|3768|5486|0616|4076|1234
4484|2632|6667|3388|1563|6843|8303
7461|9465|3949|7787|8045|0727|8183
7042|4748|2421|0824|5599|5922|1282
8770|9186|7963|2656|0762|7208|9734
6276|5287|4089|5365|8973|6327|2840
2939|5361|8101|6551|1130|1534|8494
3113|9949|7403|7904|0442|0207|9112
4967|6797|5006|2648|9778|5525|6554
3832|2613|9238|7617|1292|4455|8266
6642|6846|9761|4100|7954|9491|5144
8240|5419|9078|4929|1006|8826|2597
0711|6959|6577|5773|7663|7970|1603
4622|3992|2747|3004|9275|2430|5650
5838|8464|0676|2044|6898|6358|0996
3553|7867|9806|2804|3075|0459|7763
5639|4662|1155|3319|4225|5859|4456
9601|8390|6778|0710|4370|1666|1577
5995|3072|5791|3954|1296|2228|4636
3571|1609|5134|4921|6949|4306|0269
1355|9688|9489|2022|4963|5227|8045
3840|5111|4882|1416|4287|0837|3072
6423|6710|3524|8202|4176|7420|0480
1286|3871|6651|4785|8161|5615|5869
2847|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx

Result Angka Togel Macau 2013
Senin|Slsa|Rabu|Kmis|Jmat|Sabtu|Mggu
xxxx|7790|8510|3645|9836|9086|6623
2284|4087|0621|0798|5898|5914|1954
4932|3339|4453|1895|7051|2556|9103
5965|6105|3118|5368|9897|0520|2066
7940|8693|4634|9882|8544|2379|7049
3598|2707|8443|5086|2653|4721|6915
0264|3351|7913|9155|9675|1344|6137
2342|7792|6690|3471|2034|0195|9259
1262|2558|6870|7673|0804|1006|4776
9168|5960|5880|8554|3748|5597|3511
2477|0212|1819|7969|9072|4221|9465
0428|6184|7901|4885|7447|7008|3009
9862|1067|8546|7986|5282|9945|4220
7843|4061|8254|6298|5981|6072|1789
9552|1593|7328|8690|3148|8783|1096
4953|2792|3905|2227|5057|4775|0774
7087|4265|2950|6480|2110|5508|6782
9616|3891|6601|6878|9050|8359|2913
0464|2695|7643|3804|7019|6924|1346
4512|6249|1121|3262|4752|5567|1467
5242|4106|0995|3436|9383|9611|3198
8105|1554|7470|2096|4590|1463|9118
2384|8881|6777|5699|9772|7922|2958
8708|0280|5194|7682|5076|1620|9864
4187|2769|1916|3289|7065|6485|9652
3857|7915|1366|9104|2913|4550|6174
5397|4106|6834|7040|2943|9667|3648
9460|8202|6318|1624|3182|9278|1496
9171|7845|2910|1869|4913|0672|8390
7694|9665|1723|0163|3585|8269|1952
4856|9206|8612|9358|2095|4618|5280
3187|6503|8014|3701|1483|7921|3870
5026|0849|8627|0581|3867|9078|7143
0356|2074|5342|0271|4490|1575|8124
2057|9810|3294|7013|5191|3085|1755
0963|2319|5722|1073|8262|1427|9325
8969|2681|3756|1920|5067|6653|1208
9054|5865|2696|6145|5284|9043|4811
5769|3641|2406|5439|6527|5992|6983
7459|2056|9808|1633|2375|1387|2705
4278|5060|8264|7526|1484|3649|6522
5890|6658|1081|3646|2183|1567|8097
7576|0424|1075|9672|5133|8741|3987
4063|8826|1799|9405|2865|4604|9660
7062|0588|7889|5069|5553|6793|7027
8580|8811|1149|8484|3024|5648|3746
2345|4208|3162|4129|7504|0286|1620
2283|1377|9026|8226|1698|8509|6808
9866|0992|2842|4144|9929|0541|5000
4224|1503|0817|4523|1383|1181|8421
3147|8349|3475|4808|2395|4988|9503
7022|4109|0907|9245|2790|8723|7540
3811|8054|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx

Result Angka Togel Macau 2014
Senin|Slsa|Rabu|Kmis|Jmat|Sabtu|Mggu
xxxx|xxxx|7419|7242|5267|0948|6681
2528|1489|2403|8026|3064|1647|1386
3627|6774|2283|7260|0965|2627|1901
0613|7397|1959|1245|5379|2474|4945
1421|2990|2521|1976|5793|9023|7505
6054|3114|5387|1309|6348|5607|3051
1826|6072|8903|3320|0561|6898|3662
8162|4085|7241|0613|3250|7589|2778
3407|6087|1756|3809|9152|5316|0691
1718|9845|3680|7454|8693|0426|5714
8096|5402|3708|1779|3387|5120|6099
2985|8023|5716|6865|9078|1344|3513
8017|1673|5808|0339|7691|3991|0435
1760|3062|9677|7486|5926|7250|6634
9302|0222|0311|3024|2332|1542|1050
4354|2239|4605|9420|8289|5441|7633
1821|4687|4823|2934|3771|6307|7099
0571|6139|3595|8038|9792|7012|3274
1737|8319|2736|4078|0973|2857|0515
1790|7065|6911|9434|8221|7355|0837
4059|3149|1796|7543|4945|1998|8213
6192|9438|1186|5410|0536|3954|7191
6134|0903|4565|3869|4926|9533|5171
8915|1385|9520|0712|8340|3277|6548
7828|5449|6923|0969|2480|9856|3462
5352|2896|9211|0602|3287|0418|9274
8910|2447|4073|7652|9285|8044|2534
3739|1545|5803|9783|8776|5438|7471
9735|4396|1704|1949|5013|9361|8317
5177|7089|5404|3780|1406|9698|8420
6716|2097|8242|3029|7612|9728|5966
1484|7401|3082|3082|7613|1840|4565
3304|4126|0478|2386|9289|5090|9144
3601|7405|6876|1315|4094|8522|0861
9141|5310|6564|9813|0598|6734|8423
7837|0418|6670|5177|9323|9897|1435
2519|4832|7288|3084|4991|0279|5037
8343|2461|5439|9166|8148|4093|1360
3470|8065|2578|9811|6518|3197|5883
6806|0539|7301|3547|9975|5710|1741
7941|6315|1953|0104|2943|8590|9859
6075|2024|4932|4067|5334|3808|6172
5780|3276|4436|7207|6809|2964|1088
9461|8043|9140|6269|0821|1986|4845
6056|0289|4395|2469|8944|5293|6360
7604|8575|0864|6603|1587|9477|3195
7576|4452|1084|2700|0624|9880|4936
3239|2985|7568|8018|2165|9853|0526
4972|0261|7036|7036|8737|3787|0362
1901|7264|8620|3098|1607|2588|9296
5203|9487|3672|0796|5044|7167|6039
4323|9885|2712|8194|0579|5410|2037
7192|9804|3630|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx

Result Angka Togel Macau 2015
Senin|Slsa|Rabu|Kmis|Jmat|Sabtu|Mggu
xxxx|xxxx|xxxx|5448|2966|8139|6802
5923|3052|2016|0980|8829|4905|1064
7544|6919|2068|1596|8311|7856|1921
4689|0248|9450|7847|2906|0867|1755
7383|2580|5698|1156|8769|6929|5662
1367|0525|3800|1671|8513|5726|0824
3077|7296|0414|3351|6193|8076|8653
7507|5891|1642|2510|4565|9421|4270
6485|1096|8478|5967|1782|6224|7020
9487|5243|3083|9701|2549|4223|9060
5219|0897|2607|1201|6837|6651|9748
3871|0749|8575|8892|1276|5215|7196
6583|4812|0602|1643|0914|6335|1384
2240|1600|4364|1733|3762|2096|0824
3647|8949|1566|1107|8798|4843|3260
9252|7021|5697|3187|1595|9401|8622
1349|0328|5634|9155|2648|4504|9496
0716|3515|4361|1794|5403|9942|7025
6362|2419|0859|3230|2593|7400|9516
4935|2061|9092|8144|3502|4772|6493
7280|1386|4850|3022|8081|2958|3897
8571|1192|1195|4414|2318|9591|3923
4288|4193|1812|2632|9837|2686|4110
5078|3560|8579|2095|3496|6533|2423
0664|4625|9583|0720|7982|4088|8926
1634|5839|7323|2275|1430|8544|7538
4871|6212|9348|4819|0766|0923|8343
4412|9802|0610|8245|0688|1485|5770
9608|2733|5256|0534|8407|6747|6683
4705|3829|7728|8565|3078|7650|8240
3564|2449|7304|9579|8802|0375|5446
1205|9822|7697|2753|8596|6171|9274
1400|2426|7082|0575|2695|9733|5404
8023|3629|5398|7469|0882|1174|2634
1387|4806|0961|7421|5192|8292|7380
4677|1361|2756|9800|7939|9172|4803
8139|4263|5700|6474|1702|1351|0421
7926|4733|3507|1470|5578|2367|4038
1575|6344|0894|8463|6587|5306|9769
0551|6439|5950|8132|9286|2493|4074
8230|0705|1546|4496|9023|5680|0078
0821|7445|1086|5814|1738|3466|8305
1061|2703|5651|3956|4662|4190|7371
9923|6102|5765|4300|2564|9146|9369
0269|3280|1691|5422|8508|6443|2083
3785|8092|3320|4259|6709|7855|9886
0643|7939|6308|9645|3288|5847|2481
0151|4954|7822|0410|8205|4721|4186
1034|7326|5467|1730|8343|2511|0545
1945|3934|8166|5610|5447|8320|6429
4865|5902|3199|7815|4103|2868|1605
1891|5269|7881|8225|9525|1803|4406
5688|0240|5921|7464|xxxx|xxxx|xxxx

Result Angka Togel Macau 2016
Senin|Slsa|Rabu|Kmis|Jmat|Sabtu|Mggu
xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|8549|2284|3902
4163|7044|1826|9661|3834|2560|1729
0643|2116|5399|7264|9707|7563|3220
8904|5093|6397|2536|4602|5828|6980
2647|7938|4490|0295|9013|4533|5891
9520|6901|2040|2617|1366|4089|5943
7803|9553|7320|1949|5290|0624|3645
5474|3381|0876|7449|5365|1017|3499
5087|2811|3651|0522|8113|7289|6282
8509|1567|3019|6553|7986|0311|7974
1306|5361|3244|7630|5404|6417|1090
6579|2616|1850|9620|5726|7401|0991
3065|2467|8145|6562|5834|4029|9952
3615|8540|0763|7697|1354|8619|9772
1310|0943|5144|1076|8785|2900|4078
4078|6905|1530|7356|0622|2896|3542
6104|3717|7250|2084|4671|5508|9187
8114|4021|5783|4953|4674|5269|9323
4798|8909|8002|7628|3732|1924|6639
5926|9040|3889|5062|6772|3808|1508
7430|9613|3387|5704|0993|9845|7301
4278|5954|8341|9203|8073|2533|2072
0364|6691|7988|0495|6839|2700|8953
5660|3480|1569|1210|3052|6602|7254
2949|7846|3522|4973|6486|0865|1526
4171|0159|2744|1335|6379|9432|1306
2843|4990|7803|8962|0310|4621|6884
7413|2019|5428|0766|1082|9638|2455
1491|2920|5079|3994|8600|4759|7051
3288|1815|7593|2776|6676|0816|1007
0808|4845|9370|2472|0038|6833|7711
2832|4290|7914|0397|8954|7046|6818
1372|0661|5481|9412|4519|0880|2646
0324|4769|1334|8703|6648|3427|8978
1775|4506|6827|9442|5701|3549|1929
6741|3620|2070|4082|2332|7323|5062
1478|8086|8462|9008|7624|6813|9947
9656|1883|2785|1473|8643|7795|5891
3547|1865|2545|5430|8432|3219|0643
4826|4421|1035|7234|0260|7045|3668
5568|3850|0363|2642|6505|1207|8516
9077|3622|6576|8607|5830|1767|5461
8995|3751|0499|1639|0036|3715|5748
6706|4613|9775|5400|1646|7509|8078
6330|3701|4866|8490|0718|5796|3517
2676|8965|3093|7203|1311|5391|0258
9681|5539|6215|6059|7908|9570|2072
8033|1782|8629|9913|3292|6135|0873
2755|8793|5128|3911|7137|9326|2559
9701|0361|7412|1668|4522|6062|1806
7293|8249|1281|4308|8385|5238|1978
3022|4371|1067|7482|9500|5827|6889
9208|2307|6039|0919|2133|9815|xxxx

Result Angka Togel Macau 2017
Senin|Slsa|Rabu|Kmis|Jmat|Sabtu|Mggu
xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|xxxx|4853
7025|8506|5993|2464|3303|6522|6318
3428|0443|9193|9247|2705|0316|6037
7007|1745|3401|5141|4088|8545|7056
3609|7149|5867|0299|6194|8387|9622
4934|5209|9378|2885|5184|6600|5754
1400|7862|2490|4326|9603|8107|5956
8591|4776|9848|1560|5035|3652|1643
3821|9924|0755|8430|5939|8179|6487
0113|8863|4524|7488|9562|2184|5799
1828|2903|4153|9792|8775|0124|3706
0003|6944|1141|8642|8685|7046|2265
9878|5282|6546|4280|2964|7320|0756
8457|5170|0879|3228|9491|8008|4369
7913|0294|4626|9976|8027|1500|7665
2952|4702|1816|9545|0643|2763|0075
4197|1520|9656|8774|3048|8264|1475
0227|6928|4185|5660|9230|5472|6844
3626|8270|4692|9567|4287|3459|7688
8953|7030|5634|0392|1364|8096|9722
6605|2803|3947|8352|5879|9254|0184
8543|9308|6202|7490|9882|4929|6850
0466|3786|9573|1170|4813|3464|5267
7004|3785|5819|8307|9863|4872|2055
1409|4365|5705|9733|6027|5424|3048
2709|1496|2162|4217|3878|7160|9353
4976|6257|1402|5894|2749|6884|2087
9646|7430|5092|9456|8179|0775|9069
7632|6515|3142|0913|7408|9770|5137
6368|7134|1664|8357|7688|4804|9375
8026|4239|1052|1121|6723|0310|5253
8300|5706|1811|2077|0697|5449|1539
8096|8501|6848|9473|4020|1987|4307
1584|9144|7542|7355|2894|3919|9746
0156|4885|8260|6370|5167|8053|4911
5464|6983|1594|9180|3448|7598|0436
1102|3977|5059|6391|9422|0079|4596
6264|2165|9365|4306|0035|4647|3162
8050|5690|3974|6771|9353|0163|2899
2634|1569|4175|8292|6018|9056|5498
0532|8170|7209|6867|3987|1583|0655
3382|8078|7215|9311|1857|2560|9107
2302|6135|8239|5517|2679|1822|4371
1099|5165|8360|0733|7562|3820|7998
5806|9783|2327|0681|9085|3177|8373
0823|5336|6234|8026|4292|6900|2768
1640|9574|8399|7747|5092|4282|9709
5579|2195|8379|1266|6791|5642|0494
2556|9706|7570|1287|9848|6741|3158
7807|0546|4929|2196|2671|3428|9062
5972|0280|1770|0649|8543|4401|6230
8504|3863|1283|9269|1981|2797|8375
0927|6326|1073|3995|7513|0879|6178

Result Angka Togel Macau 2018
Senin|Slsa|Rabu|Kmis|Jmat|Sabtu|Mggu
3581|2523|8610|9821|4575|7612|2437
8290|3572|9768|0932|4281|7379|1461
4878|6058|8466|6875|5605|3944|0292
7534|8382|9643|5049|6285|4660|1691
7028|1258|8896|4384|9077|8606|4674
0402|2871|7013|9855|6215|1433|4727
2948|6158|1905|8452|5503|7866|1015
2948|5476|0967|6627|4243|8700|6493
1296|8982|1034|4687|2799|9294|3009
4072|6416|0984|9781|7467|8423|2936
7213|1044|9168|0361|4733|0895|5571
9787|1647|8443|0760|2155|8620|8759
6049|9896|4761|5322|7193|3042|7605
6348|5808|9300|4035|3141|4826|8916
0629|8082|1952|5861|2553|3327|6494
4813|1292|7390|8756|9923|8350|2584
6834|4551|2068|7146|8860|0376|4675
8598|4128|7024|2263|0542|4851|1499
0603|5769|7191|4867|7709|9457|1245
8065|4178|6406|5681|9086|1395|4297
3635|5704|9140|6472|1036|9701|2679
1564|7843|6049|5190|4617|2515|1948
7692|4985|7383|1797|9160|0310|3759
0587|8091|3621|5926|3669|6047|9828
2945|0863|7327|4291|2608|1779|5206
2937|0780|7223|8895|6032|5971|7263
6701|0479|5809|4147|4034|9345|8519
6736|4207|9674|1061|5693|0235|4983
6609|7491|8392|8715|1978|6214|9861
2949|6167|9687|3059|2190|4476|2801
8586|0284|9474|4612|6082|5310|2760
8268|0585|1607|6964|5700|0191|4297
8233|6604|9536|0981|1696|4772|5507
9622|3478|8046|4267|5103|0887|4263
7582|8658|4465|0305|1569|8141|9260
5802|6494|8467|0199|3962|9039|6255
6884|9452|0125|2949|8412|9651|4268
3513|9247|0581|1689|5308|5057|9583
6118|7809|4635|4129|8500|5404|6890
5218|4391|1865|5564|0726|1902|8397
7322|6486|5067|8520|0962|4874|2083
1741|6189|9695|2456|7508|0332|1292
9825|6687|0318|2467|4082|0571|4176
8535|7703|1453|8311|2707|0895|5491
3183|8006|9255|5142|1784|2645|9481
5387|9633|3492|6869|2197|6400|9223
8046|1872|5980|0176|7708|8547|5132
1670|9041|3669|1928|4791|2740|8036
3482|0445|8932|7109|5850|7734|2951
1207|8478|9575|0283|6198|3055|4609
1806|8781|2994|0451|5296|5479|1095
4307|8270|6380|6939|9576|0418|1344
8797|9671|4950|6164|1859|7401|4288
9049|5175|3448|6300|9706|1225|8724
6802|0536|2982|9432|7545|4018|8023
6148|5619|1393|2911|5867|7281|6478
9135|5443|4097|6855|2356|1723|3912
9730|5129|1971|2007|5676|7411|3090
9137|6978|4825|7299|8495|2681|1533
5869|9944|4180|6437|1756|0313|7834
0916|9776|6491|3842|7351|8145|6967
1084|2404|5160|8549|7603|2936|6445
0196|5682|4810|7267|0348|9087|5864
6612|3428|1540|0749|5088|2785|4590
8146|9318|0143|7923|3587|6400|7972
8407|0324|5578|3176|9083|7634|4982
1370|6158|2030|4507|7101|7094|8725
3776|6855|4211|2518|6456|8032|2784
5261|8169|1929|6201|7885|9218|0710
2383|3023|9964|0872|4236|5181|2024
7296|8571|6352|9185|4459|1428|7678
3091|6646|8570|2873|6294|1055|7906
8042|1530|9378|8182|0509|1918|3270
6304|9903|2821|7537|4175|8217|3493
7120|8624|2308|1549|9074|0862|6400
0192|7286|5637|3161|7538|5066|1896
3793|9848|6623|8325|4011|1737|2471
9676|9265|4048|1292|0228|5536|3846
6225|0915|2862|4188|1253|9361|7056
5558|0194|2215|4028|1636|7923|8032
6129|5265|6657|1369|4804|1506|5784
2920|4689|0175|9313|8876|4901|5461
8086|2700|1337|6209|0425|6933|8721
1656|6621|4960|7440|5019|2385|9122
6892|7517|4278|1346|8604|4518|9477
2693|5725|6034|8941|0351|6280|1886
7499|6153|9903|3017|1690|6275|4850
8311|7232|9416|2093|1949|6577|0785
4338|8271|0635|7502|6987|4142|9724
0886|1613|7199|2457|9078|7623|5272
1806|3435|6712|9156|0790|8314|2984
5170|3692|6471|2889|6136|1056|7913
2575|5438|8100|3798|6287|5950|4809
1726|2182|9632|8959|2317|4791|6533
9103|8248|1196|3417|9524|1728|5109
3844|0686|4280|6102|2976|3559|9207
8649|XXXX|XXXX|XXXX|XXXX|XXXX|XXXX
Senin|Slsa|Rabu|Kmis|Jmat|Sabtu|Mggu

Pada halaman ini memberikan informasi rekapan data togel Macau mulai dari tahun 2009 sampai tahun 2019 serta togel Macau hari ini dengan benar dan akurat. Result Angka selalu update demi memberikan data keluaran Togel Macau live terupdate hari ini dengan cepat, akurat, dan terpercaya. Semoga rekapan pasaran togel Macau ini bisa menjadi referensi untuk menentukan angka-angka jitu bagi togel mania yang akan memberikan keuntungan bagi anda sekalian pecinta togel Macau. Semoga beruntung para Togel Mania.